Isaac Ilich Levitan Olja Måleriet Reproducering


All Isaac Ilich Levitan Oil Paintings

Russian Painter, 1860-1900
 

  1  2   NÄSTA
FÖREGÅENDE KONSTNÄR       Nästa Konstnär     

     Isaac Ilich Levitan
     Russian Painter, 1860-1900
 

Search Now !


Isaac Ilich Levitan Golden Autumn (nn02) oil painting artist
  Måleriet Identifieringen ::   23233
Guld Höst (nn02)
Golden Autumn (nn02)
1895 Olja på segelduk. 32 1/4 49 5/8 ~~ Stat Tretiakov Gallery.Moscow
1895 Oil on canvas,32 1/4 49 5/8 '' State Tretiakov Gallery,Moscow


 

Isaac Ilich Levitan Birch Grove (nn02) oil painting artist
  Måleriet Identifieringen ::   23235
Ris Skogsdunge (nn02)
Birch Grove (nn02)
1885-1889 Olja på papper på segelduk. 11 1/4 x 19 3/4~~ Stat Tretiakov Gallery.Moscow
1885-1889 Oil on paper on canvas,11 1/4 x 19 3/4'' State Tretiakov Gallery,Moscow


 

Isaac Ilich Levitan Silence (nn02) oil painting artist
  Måleriet Identifieringen ::   23236
Tystnad (nn02)
Silence (nn02)
1898 Olja på segelduk. 37 3/4 x 50 3/8~~ Stat Rysk Museum.Leningrad
1898 Oil on canvas,37 3/4 x 50 3/8'' State Russian Museum,Leningrad


 

Isaac Ilich Levitan Haymaking (nn02) oil painting artist
  Måleriet Identifieringen ::   23242
Haymaking (nn02)
Haymaking (nn02)
1900 Olja på papper på kartong. 3 3/8 x 6 7/8~~ Stat Rysk Museum.Leningrad
1900 Oil on paper on cardboard,3 3/8 x 6 7/8'' State Russian Museum,Leningrad


 

Isaac Ilich Levitan Above Eternel Peace oil painting artist
  Måleriet Identifieringen ::   35074
Över Oändlig Fred
Above Eternel Peace
mk100 1894 Olja på segelduk 150x206cm
mk100 1894 Oil on canvas 150x206cm


 

  1  2   NÄSTA
FÖREGÅENDE KONSTNÄR       Nästa Konstnär     

     Isaac Ilich Levitan
    Russian Painter, 1860-1900

KOMMA I KONTAKT MED Oss
Xiamen Porslinet Engros- Olja Måleriet Sjukbåren Bomma till Engros- Stomme Mögel Spegel Stomme Spännet