PRICE POLICY
PRISEN


Check Oljemålningars Katalogiserat , Klick Här.

Oljemålningar Trä Ramar
Trä Form Ramar av Form
Dekorativ Speglar Dekorativ Shelf
Trä material för att sträcka Sträckavgift
Trä Juvelen Låda Endast Speglar
Trä Staffli Glass (2mm tjocklek )
Hus Dekorativ Form Duk
 

 


 

Oljemålningar - Inga Minimum
 

 

Belopp,  $0  to  $499
 
Storleken Topest Kvalitet
( museum Kvalitet )
Hög Kvalitet
( god Kvalitet )
Kommerical Kvalitet
( medelstor Kvalitet )
Ekonomisk Kvalitet
( låg Kvalitet )
Check Prov Check Prov Check Prov Check Prov
Tummen CM Normal Invecklat Normal Invecklat Normal Invecklat All Samma

8x10

20x25 15 19 8 11 2.15 2.55 300 pcs det vill si räkna samman

12x16

30x40 25 35 11 16 4.25 4.55

16x20

40x50 45 55 25 29 5.50 5.95
20x24 50x60 69 79 29 35 7.50 8.50
24x36 60x90 95 115 49 59 13.50 15.50
30x40 75x100 135 155 69 89 22 25
36x48 90x120 175 225 99 115 30 35
48x72 120x180 325 385 195 250 59 65
 

Belopp, $500  to  $999
Räddningen 5% Så Följande
Storleken Topest Kvalitet
( museum Kvalitet )
Hög Kvalitet
( god Kvalitet )
Commerical Kvalitet
( medelstor Kvalitet )
Ekonomisk Kvalitet
( låg Kvalitet )
Inga Diskonton Inga Diskonton
Check Prov Check Prov Check Prov Check Samples
Tummen CM Normal Invecklat Normal Invecklat Normal Invecklat All Samma

8x10

20x25 14.25 18.05 7.60 10.45 2.15 2.55 300 pcs det vill si räkna samman

12x16

30x40 23.75 33.25 10.45 15.20 4.25 4.55

16x20

40x50 42.75 52.25 23.75 27.55 5.50 5.95
20x24 50x60 65.55 75.05 27.55 33.25 7.50 8.50
24x36 60x90 90.25 109.25 46.55 56.05 13.50 15.50
30x40 75x100 128.25 147.25 65.55 84.55 22 25
36x48 90x120 166.25 213.75 94.05 109.25 30 35
48x72 120x180 308.75 365.75 185.25 237.50 59 65

 

Beordra Belopp, $1,000  to  $1,999
Räddningen 10% Så Följande
Storleken Topest Kvalitet
( museum Kvalitet )
Hög Kvalitet
( god Kvalitet )
Commerical Kvalitet
( medelstor Kvalitet )
Ekonomisk Kvalitet
( låg Kvalitet )
 
Nej Diskonton Nej Diskonton
Check Prov Check Prov Check Prov Check Samples
Tummen CM Normal Invecklat Normal Invecklat Normal Invecklat All Samma

8x10

20x25 13.50 17.10 7.20 9.90 2.15 2.30 1.25

12x16

30x40 22.50 31.50 9.90 14.40 4.25 4.01 1.85

16x20

40x50 62.10 49.50 22.50 26.10 5.50 5.36 2.50
20x24 50x60 62.10 71.10 26.10 31.50 7.50 7.65 2.95
24x36 60x90 85.50 103.50 44.10 53.10 13.50 13.95 5.95
30x40 75x100 121.50 139.50 62.10 80.10 22 22.50 7.95
36x48 90x120 157.50 202.50 89.10 103.50 30 31.50 12.95
48x72 120x180 292.50 346.50 175.50 225 59 58.50 28

 

Belopp,  $2,000  to  $4,999
Räddningen 15% Så Följande
Storleken Topest Kvalitet
( museum Kvalitet )
Hög Kvalitet
( god Kvalitet )
Commerical Kvalitet
( medelstor Kvalitet )
Ekonomisk Kvalitet
( låg Kvalitet )
Nej Diskonton Nej Diskonton
Check Prov Check Prov Check Prov Check Samples
Tummen CM Normal Invecklat All Samma All Samma All Samma

8x10

20x25 12.75 16.15 6.80 2.15 1.25

12x16

30x40 21.25 29.75 9.35 4.25 1.85

16x20

40x50 38.25 46.75 21.25 5.50 2.50
20x24 50x60 58.65 67.15 24.65 7.50 2.95
24x36 60x90 80.75 97.75 41.65 13.50 5.95
30x40 75x100 114.75 131.75 58.65 22 7.95
36x48 90x120 148.75 191.25 84.15 30 12.95
48x72 120x180 276.25 327.25 165.75 59 28
 

Beordra Belopp,  $5,000  to  $9,999
Räddningen 20% Så Följande
Storleken Topest Kvalitet
( museum Kvalitet )
Hög Kvalitet
( god Kvalitet )
Commerical Kvalitet
( medelstor Kvalitet )
Ekonomisk Kvalitet
( låg Kvalitet )
Tummen CM Mindre  5% Mindre  5%
Check Prov Check Prov Check Prov Check Samples

8x10

20x25 12 6.40 2.04 1.19

12x16

30x40 20 8.80 4.04 1.76

16x20

40x50 36 20 5.23 2.38
20x24 50x60 55.20 23.20 7.13 2.80
24x36 60x90 76 39.20 12.83 5.65
30x40 75x100 108 55.20 20.90 7.55
36x48 90x120 140 79.20 28.50 12.30
48x72 120x180 260 156 56.05 26.60
 

Beordra Belopp,  $10,000  to  $19,999
Räddningen 25% Så Följande
Storleken Topest Kvalitet
( museum Kvalitet )
Hög Kvalitet
( god Kvalitet )
Commerical Kvalitet
( medelstor Kvalitet )
Ekonomisk Kvalitet
( låg Kvalitet )
Tummen CM Mindre  7% Mindre  7%
Check Prov Check Prov Check Prov Check Samples

8x10

20x25 11.25 6 2 1.16

12x16

30x40 18.75 8.25 3.95 1.72

16x20

40x50 33.75 18.75 5.12 2.33
20x24 50x60 51.75 21.75 6.98 2.74
24x36 60x90 71.25 36.75 12.56 5.53
30x40 75x100 101.25 51.75 20.46 7.39
36x48 90x120 131.25 74.25 27.90 12.04
48x72 120x180 243.75 146.25 54.87 26.04
 

Beordra Belopp,  up to  $20,000
Räddningen 30% Så Följande
Storleken Topest Kvalitet
( museum Kvalitet )
Hög Kvalitet
( god Kvalitet )
Commerical Kvalitet
( medelstor Kvalitet )
Ekonomisk Kvalitet
( låg Kvalitet )
Tummen CM Mindre  10% Mindre  10%
Check Prov Check Prov Check Prov Check Samples

8x10

20x25 10.50 5.60 1.94 1.13

12x16

30x40 17.50 7.70 3.83 1.67

16x20

40x50 31.50 17.50 4.95 2.25
20x24 50x60 48.30 20.30 6.75 2.66
24x36 60x90 66.50 34.30 12.15 5.36
30x40 75x100 94.50 48.30 19.80 7.16
36x48 90x120 122.50 69.30 27 11.66
48x72 120x180 227.50 136.50 53.10 25.20

TILLBAKA

 


 

Trä Ramar

 

frame01.gif (56068 bytes)frame02.gif (28402 bytes)frame02.gif (28402 bytes)frame02.gif (28402 bytes)

 

 

>>Data överför Prisen & Diskonton Här<<

 

TILLBAKA

 


 

TILLBAKA

 


 

TILLBAKA

 


 

Dekorativ Speglar

 

frame01.gif (56068 bytes)frame02.gif (28402 bytes)frame02.gif (28402 bytes)frame02.gif (28402 bytes)

 

 

>>Data överför Prisen & Diskonton Här<<

 

TILLBAKA

 


 

Dekorativ Shelf

 

frame01.gif (56068 bytes)frame02.gif (28402 bytes)frame02.gif (28402 bytes)frame02.gif (28402 bytes)

 

 

>>Data överför Prisen & Diskonton Här<<

 

TILLBAKA

 


 

Trä material för att sträcka

 

frame01.gif (56068 bytes)frame02.gif (28402 bytes)frame02.gif (28402 bytes)
frame02.gif (28402 bytes)

 

Pris
 

>>Data överför Prisen & Diskonton Här<<

 

 

Sträcka & Stomme Arvode
frame02.gif (28402 bytes)frame02.gif (28402 bytes)frame02.gif (28402 bytes)frame02.gif (28402 bytes)
Check Här & Se Hur Till Sträcka Segelduk
 
Spännet Arvode ( arbeta hårt )
Kvantitet 8x10
 Tummen
12x16
 Tummen
16x20
 Tummen
20x24
 Tummen
24x36
Tummen
30x40
 Tummen
36x48
 Tummen
48x72
 Tummen
20x25cm 30x40cm 40x50cm 50x60cm 60x90cm 75x100cm 90x120cm 120x180cm
Mindre  50 0.42 0.75 0.95 1.00 1.25 1.50 2.00 3.25
50 to 200 0.27 0.32 0.42 0.49 0.62 0.72 0.82 1.32
Mer än 200 0.18 0.20 0.22 0.25 0.32 0.42 0.47 0.95
 
Stomme Arvode ( arbeta hårt & Hugat , Snöre Omfattat )
Kvantitet 8x10
 Tummen
12x16
 Tummen
16x20
 Tummen
20x24
 Tummen
24x36
Tummen
30x40
 Tummen
36x48
 Tummen
48x72
 Tummen
20x25cm 30x40cm 40x50cm 50x60cm 60x90cm 75x100cm 90x120cm 120x180cm
Mindre  50 0.42 0.75 0.95 1.00 1.25 1.50 2.00 3.25
50 to 200 0.27 0.32 0.42 0.49 0.62 0.72 0.82 1.32
Mer än 200 0.18 0.20 0.22 0.25 0.32 0.42 0.47 0.95

TILLBAKA

 


 

Trä Juvelen Låda

 

frame01.gif (56068 bytes)frame02.gif (28402 bytes)frame02.gif (28402 bytes)frame02.gif (28402 bytes)

 

 

>>Data överför Prisen & Diskonton Här<<

 

TILLBAKA

 


 

Dekorativ staffli

 

frame02.gif (28402 bytes)frame02.gif (28402 bytes)frame02.gif (28402 bytes)frame02.gif (28402 bytes)


 

 

TILLBAKA

 Hus Dekorativ Form

 

frame02.gif (28402 bytes)frame02.gif (28402 bytes)frame02.gif (28402 bytes)frame02.gif (28402 bytes)


 

 

TILLBAKA

 

 

 

Linne & Duk

We Provide Stretched Canvas & Rolling Canvas 

 

 

Prisen

Den Minimum Är 50 Mätare.

>>Data överför Prisen & Diskonton Här<<

TILLBAKA


 

SPEGLAR

5 MM Tjocklek
Storleken 8x10
 Tummen
12x16
 Tummen
16x20
 Tummen
20x24
 Tummen
24x36
Tummen
30x40
 Tummen
36x48
 Tummen
48x72
 Tummen
20x25 cm 30x40 cm 40x50 cm 50x60 cm 60x90 cm 75x100 cm 90x120 cm 120x180 cm
Less 20 1.39 2.66 4.64 5.72 9.58 12 19.91 35.74
20 to 50 1.16 2.22 3.87 4.77 7.98 10 16.59 29.78
More 50 0.93 1.78 3.20 3.82 6.57 8.87 13.27 25.14

TILLBAKA

 


 

GLASS

2 MM Tjocklek
SIZE 8x10 ins 12x16 ins 16x20 ins 20x24 ins 24x36 ins 30x40 ins 36x48 ins 48x72 ins
20x25 cm 30x40 cm 40x50 cm 50x60 cm 60x90 cm 75x100 cm 90x120 cm 120x180 cm
Less 50 0.16 0.35 0.68 0.88 1.52 2.15 X X
50 to 200 0.14 0.32 0.62 0.80 1.38 1.95 X X
More 200 0.13 0.29 0.55 0.71 1.24 1.71 X X

TILLBAKA

 


Engros- Olja Måleriet Engros- Stomme Engros- Spegel Engros- Mögel
KONTAKTA OSS