Theodore Rousseau Olja Måleriet Reproducering


All Theodore Rousseau Oil Paintings

1812-1867 French Theodore Rousseau Galleries
 

  1  2  3  4  5   NÄSTA
FÖREGÅENDE KONSTNÄR       Nästa Konstnär     

     Theodore Rousseau
     1812-1867 French Theodore Rousseau Galleries
 

Search Now !


Theodore Rousseau The Forest of Fontainebleau, Morning oil painting artist
  Måleriet Identifieringen ::   3638
Skogen av Fontainebleau. Morgon
The Forest of Fontainebleau, Morning
1850 Mur Insamling. London
1850 Wallace Collection, London


 

Theodore Rousseau Springtime  ggg oil painting artist
  Måleriet Identifieringen ::   3639
Springtime ggg
Springtime ggg
1860 Konsten Institut av Chicago
1860 The Art Institute of Chicago


 

Theodore Rousseau Under the Birches oil painting artist
  Måleriet Identifieringen ::   3640
Under den Ris
Under the Birches
1842-43 16.61 x 25.39 Toledo Museum av Konst. Ohio
1842-43 16.61" x 25.39" Toledo Museum of Art, Ohio


 

Theodore Rousseau Clearing in a High Forest,Forest of Fontainebleau(The Cart) oil painting artist
  Måleriet Identifieringen ::   11025
Klarnande i en Hög Forest.Forest av FontainebleauThe ( Kärra )
Clearing in a High Forest,Forest of Fontainebleau(The Cart)
1862Salon( av 1863 ) 11~~ x 1~ 8 3/4~~( 28 x 53 cm ) Arv av Alfred Chauchard.1909 RF 1888
1862(Salon of 1863) 11'' x 1' 8 3/4''(28 x 53 cm) Bequest of Alfred Chauchard,1909 RF 1888


 

Theodore Rousseau Marketplace in Normandy (san04) oil painting artist
  Måleriet Identifieringen ::   20779
Marketplace i Normal (san04)
Marketplace in Normandy (san04)
Olja på panel. 29.5x38
Oil on panel. 29.5x38


 

  1  2  3  4  5   NÄSTA
FÖREGÅENDE KONSTNÄR       Nästa Konstnär     

     Theodore Rousseau
    1812-1867 French Theodore Rousseau Galleries

KOMMA I KONTAKT MED Oss
Xiamen Porslinet Engros- Olja Måleriet Sjukbåren Bomma till Engros- Stomme Mögel Spegel Stomme Spännet