All unknow artist Oil Paintings


 

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   NÄSTA
  FÖREGÅENDE KONSTNÄR       Nästa Konstnär     

 

unknow artist Gallery of the Louvre (mk05) oil painting


Galleri om Louvre (mk05)
Måleriet Identifieringen ::  19961
Galleri om Louvre (mk05)
Samuel F.B.Morse anfall en överraskning antal om Louvre~s mästerverk in i hans måleriet om Salongen Vagn den arbeten de/vi/du/ni är egentlig mycket storer teatern vist här och hänga alltigenom den museum.The mäler sig själv är inne om Förgrunden författaren James Fenimore samarbeta med hans fru Susan Delancey Samarbeta och deras dotter de/vi/du/ni är vist runt omkring den välbefinnande inne om lämna hörn om room(1832 Förfärlig Museum av aArt.Chicago.Illinois.Photo artigheten den Förfärlig Museum )
Samuel F.B.Morse fit an astonishing number of the Louvre's masterpieces into his painting of the Salon Carre the works are actually much larger thean shown here and hang throughout the museum.The painter himself is in the Foreground the writer James Fenimore cooper with his wife Susan Delancey Cooper and their daughter are shown around the easel in the left corner of the room(1832 Terra Museum of aArt,Chicago,Illinois.Photo courtesy the Terra Museum.)
   
   
     

unknow artist Paris Street oil painting


Paris Gata
Måleriet Identifieringen ::  24498
Paris Gata
Olja På Segelduk
Oil On Canvas
   
   
     

unknow artist Paris Street oil painting


Paris Gata
Måleriet Identifieringen ::  24499
Paris Gata
olja på segelduk
oil on canvas
   
   
     

unknow artist Paris Street oil painting


Paris Gata
Måleriet Identifieringen ::  24500
Paris Gata
Olja på Segelduk
Oil on Canvas
   
   
     

unknow artist Paris Street oil painting


Paris Gata
Måleriet Identifieringen ::  24501
Paris Gata
Olja på Segelduk
Oil on Canvas
   
   
     

  2  3  4  5  6  7  8  9  10   NÄSTA
FÖREGÅENDE KONSTNÄR       Nästa Konstnär     

     unknow artist
    

KOMMA I KONTAKT MED Oss
Xiamen Porslinet Engros- Olja Måleriet Sjukbåren Bomma till Engros- Stomme Mögel Spegel Stomme Spännet Måleriet