All RAFFAELLO Sanzio Oil Paintings

Italian High Renaissance Painter, 1483-1520
 

       Föregående  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   NÄSTA
  FÖREGÅENDE KONSTNÄR       Nästa Konstnär     

 

RAFFAELLO Sanzio Madonna of Loreto (Madonna del Velo) at oil painting


Madonna av Loreto ( Madonna del Velo ) på
Måleriet Identifieringen ::  8741
Madonna av Loreto ( Madonna del Velo ) på
1509-10 Olja på trä. 120 x 90 cm Fundera Döma Chantilly
1509-10 Oil on wood, 120 x 90 cm Mus??e Cond??, Chantilly
   
   
     

RAFFAELLO Sanzio Aldobrandini Madonna (Garvagh Madonna) oil painting


Aldobrandini Madonna ( Garvagh Madonna )
Måleriet Identifieringen ::  8742
Aldobrandini Madonna ( Garvagh Madonna )
1510 Olja på trä. 38.7 x 32.7 cm Nationell Galleri. London
1510 Oil on wood, 38,7 x 32,7 cm National Gallery, London
   
   
     

RAFFAELLO Sanzio Madonna with the Blue Diadem oil painting


Madonna med det Blå Diadem
Måleriet Identifieringen ::  8743
Madonna med det Blå Diadem
1510-11 Olja på trä. 68 x 44 cm Fundera du Louvre. Paris
1510-11 Oil on wood, 68 x 44 cm Mus??e du Louvre, Paris
   
   
     

RAFFAELLO Sanzio Portrait of a Cardinal oil painting


Porträtt av en Kardinal
Måleriet Identifieringen ::  8744
Porträtt av en Kardinal
1510-11 Olja på trä. 79 x 61 cm Fundera del Prado. Madrid
1510-11 Oil on wood, 79 x 61 cm Museo del Prado, Madrid
   
   
     

RAFFAELLO Sanzio The Triumph of Galatea (detail) oil painting


Triumfen av Gala ( detalj )
Måleriet Identifieringen ::  8745
Triumfen av Gala ( detalj )
1511 Ny Villa Farnesina. Rom
1511 Fresco Villa Farnesina, Rome
   
   
     

       Föregående  2  3  4  5  6  8  9  10  11   NÄSTA
FÖREGÅENDE KONSTNÄR       Nästa Konstnär     

     RAFFAELLO Sanzio
     Italian High Renaissance Painter, 1483-1520

KOMMA I KONTAKT MED Oss
Xiamen Porslinet Engros- Olja Måleriet Sjukbåren Bomma till Engros- Stomme Mögel Spegel Stomme Spännet Måleriet