All Kasimir Malevich Oil Paintings

1878-1935 Kasimir Malevich Gallery
 

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   NÄSTA
  FÖREGÅENDE KONSTNÄR       Nästa Konstnär     

 

Kasimir Malevich Suprematism oil painting


Suprematism
Måleriet Identifieringen ::  2660
Suprematism
1915 Stedelijk Museum. Amsterdam
1915 Stedelijk Museum, Amsterdam
   
   
     

Kasimir Malevich Portrait of the Artist Mikhail Matyushin oil painting


Porträtt om Konstnär Mikhail Matyushin
Måleriet Identifieringen ::  19268
Porträtt om Konstnär Mikhail Matyushin
1913 Olja på segelduk Tretyakov Galleri. Moskva
1913 Oil on canvas Tretyakov Gallery, Moscow.
   
   
     

Kasimir Malevich To Harvest oil painting


Till Skörda
Måleriet Identifieringen ::  19269
Till Skörda
1928-32 Olja på segelduk Den Rysk Museum. St. Petersburg.
1928-32 Oil on canvas The Russian Museum, St. Petersburg.
   
   
     

Kasimir Malevich Suprematist Painting (mk09) oil painting


Suprematist Måleriet (mk09)
Måleriet Identifieringen ::  21624
Suprematist Måleriet (mk09)
1916 Olja på segelduk. 88 x 70.5 cm Amsterdam.Stedelijk Museum
1916 Oil on canvas,88 x 70.5 cm Amsterdam,Stedelijk Museum
   
   
     

Kasimir Malevich Suprematist Composition (mk09) oil painting


Suprematist Sammansättning (mk09)
Måleriet Identifieringen ::  21675
Suprematist Sammansättning (mk09)
c 1914-1916 Olja på segelduk 71 x 44.4 cm Ny York.The Museum av Modern Konst
c 1914-1916 Oil on canvas,71 x 44.4 cm New York,The Museum of Modern Art
   
   
     

  2  3  4  5  6  7  8  9  10   NÄSTA
FÖREGÅENDE KONSTNÄR       Nästa Konstnär     

     Kasimir Malevich
     1878-1935 Kasimir Malevich Gallery

KOMMA I KONTAKT MED Oss
Xiamen Porslinet Engros- Olja Måleriet Sjukbåren Bomma till Engros- Stomme Mögel Spegel Stomme Spännet Måleriet