All Angelica Kauffmann Oil Paintings

Swiss(Resident in England) 1741-1807
 

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   NÄSTA
  FÖREGÅENDE KONSTNÄR       Nästa Konstnär     

 

Angelica Kauffmann Papirius Pratextatus Entreated by his Mother to Disclose the Secrets of the Deliberations of the Rom oil painting


Papirius Pratextatus Bönfalla vid hans Moder till Avslöja den Hemlighet om Deliberations om Rom
Måleriet Identifieringen ::  2141
Papirius Pratextatus Bönfalla vid hans Moder till Avslöja den Hemlighet om Deliberations om Rom

   
   
     

Angelica Kauffmann David Garrick oil painting


David Garrick
Måleriet Identifieringen ::  2144
David Garrick

   
   
     

Angelica Kauffmann David Garrick (nn03) oil painting


David Garrick (nn03)
Måleriet Identifieringen ::  23339
David Garrick (nn03)
1764 Olja på segelduk 84 x 69 cm 33 x 27 1/8 i Burghley Hus Stamford
1764 Oil on canvas 84 x 69 cm 33 x 27 1/8 in Burghley House Stamford
   
   
     

Angelica Kauffmann Self-Portrait oil painting


Jag - Porträtt
Måleriet Identifieringen ::  26964
Jag - Porträtt
mk52 1784 Olja på segelduk 64.8x50.7cm Neue Pinakothek.Munich
mk52 1784 Oil on canvas 64.8x50.7cm Neue Pinakothek,Munich
   
   
     

Angelica Kauffmann Self-Portrait oil painting


Jag - Porträtt
Måleriet Identifieringen ::  29006
Jag - Porträtt
mk65 Olja på segelduk 50 3/8x36 13/16in Uffizi.Vasari Korridor
mk65 Oil on canvas 50 3/8x36 13/16in Uffizi,Vasari Corridor
   
   
     

  2  3  4  5  6  7  8  9  10   NÄSTA
FÖREGÅENDE KONSTNÄR       Nästa Konstnär     

     Angelica Kauffmann
     Swiss(Resident in England) 1741-1807

KOMMA I KONTAKT MED Oss
Xiamen Porslinet Engros- Olja Måleriet Sjukbåren Bomma till Engros- Stomme Mögel Spegel Stomme Spännet Måleriet