Wholesale Oil Painting No MinimumPrev       Next     
 
    

broderna von wrights

Dessa ornitologer, forskare, naturvetenskapliga illustratörer och konstnärer var födda i Haminanlaks nära Kuopio i Finland. I Stockholm i augusti 1828 påbörjade Magnus och Wilhelm von Wright bildverket Svenska Foglar, finansierat av greve Nils Bonde. Detta ornitologiska verk blev klart 1838 och ar en en samling pa178 litografier.

broderna von wrights ovader over haminanlaks painting


ovader over haminanlaks
ovader over haminanlaks
Painting ID::  65538
  1857. olja pa duk 67.5x97.5 se
  1857. olja pa duk 67.5x97.5 se

 

 
   
      

broderna von wrights
Dessa ornitologer, forskare, naturvetenskapliga illustratörer och konstnärer var födda i Haminanlaks nära Kuopio i Finland. I Stockholm i augusti 1828 påbörjade Magnus och Wilhelm von Wright bildverket Svenska Foglar, finansierat av greve Nils Bonde. Detta ornitologiska verk blev klart 1838 och ar en en samling pa178 litografier.
ovader over haminanlaks
1857. olja pa duk 67.5x97.5 se

Prev       Next     

Related Paintings to broderna von wrights :.
| Allegory of the French People Offering the Crown and Sceptre to the King | Portrait of Benjamin Kissam | The Bard | Vessel Beaglemed Which Darwin giorde its important travel to Sydamerika | Adam and Eve 03 |


CONTACT US
Xiamen China Wholesale Oil Painting Stretcher Bar Wholesale Frame Moulding Mirror Framed Stretched Paintings