Wholesale China Oil Painting & Frame

Oil Paintings & Talent Artists From Oil Painting Studio Directly!


Prev       Next     

 

broderna von wrights havssula oil painting on canvas

Click to Enlarge
havssula
wilbelm von wrigbt 1851, olja pa duk 41.5x49 se
Painting ID::  65370Order Oil Painting With Standard Sizebroderna von wrights
Dessa ornitologer, forskare, naturvetenskapliga illustratörer och konstnärer var födda i Haminanlaks nära Kuopio i Finland. I Stockholm i augusti 1828 påbörjade Magnus och Wilhelm von Wright bildverket Svenska Foglar, finansierat av greve Nils Bonde. Detta ornitologiska verk blev klart 1838 och ar en en samling pa178 litografier.
havssula
wilbelm von wrigbt 1851, olja pa duk 41.5x49 se

Related Paintings to broderna von wrights :.
| Elizabeth, Queen of Bohemia, daughter of James I | garden of England | Road on a Dyke sf | Madonna with Child and Little St John af | Still-life with bowl of apples and japanese fan |


Prev       Next     

  

  

  

  

CONTACT US
Contact us!