Here are some other johan gustaf sandberg's oil paintings.
Buy Only Oil Painting.

All johan gustaf sandberg's Paintings.

King Gustav Vasa of Sweden Addressing Men from Dalarna in Mora

1836(1836) Olja på duk 48.5 X 73.5 cm (19.09 X 28.94 in)

Oil Painting ID::. 68672   Terms & Conditions
Oil Painting Reproductions We Have Painted.

How to stretch your painting?

Toll Free: 1-626-377-9367.      For special & big size, please click here.

Here you order HAND-PAINTED oil painting on canvas!
King Gustav Vasa of Sweden Addressing Men from Dalarna in Mora, johan gustaf sandberg
Would you like old masters work for your portrait? Click here!
100% hand painted oil painting
johan gustaf sandberg Oil Paintings

Can I Get A Price For This Painting? Click & Ask!

 


Here are some oil paintings we have painted!johan gustaf sandberg:

Johan Gustaf Sandberg, född 1782, död 1854, var målare; han var professor i teckning vid Konstakademien från 1828, och direktör där 1845?C1853. Sandberg ägnade sig främst åt historiemåleri, med motiv ur nordisk mytologi och svensk historia. Hans främsta verk inom detta område är kalkmålningarna över Gustav Vasa i Uppsala domkyrka. Han målade också en mängd porträtt. Sandberg blev 1794 elev i konstakademins principskola och 1801 i antikskolan, lärde samtidigt musik och klaverspelning och tjänade pengar genom lektioner och genom arbete på kungliga teaterns dekorationsmålarverkstad. Under den följande tiden slöt han sig till den opposition mot akademin, som hade sin medelpunkt i "Sällskapet för konststudium". Tvisten med akademin lade sig snart, Sandberg valdes till ledamot 1821 och blev ordinarie professor 1828. Däremot hade han aldrig tillfälle att göra den för äldre tiders konstnärer obligatoriska studieresan till södern. Han utförde teckningarna till praktverket "Ett år i Sverige" (1827 -35) med bilderna graverade under Christian Didrik Forssells ledning och texten skriven av Anders Abraham Grafström. Under upprepade sommarvistelser på Säfstaholms slott målade Sandberg folktyper och folkdräkter. Åtskilliga porträtt utförde Sandberg för det praktfulla "Galleri af utmärkta svenska lärde, vetenskapsidkare och konstnärer", som han utgav 1835?C42 (100 porträtt, litograferade av J. Cardon). china oil painting johan gustaf sandberg King Gustav Vasa of Sweden Addressing Men from Dalarna in Mora

Related Paintings to johan gustaf sandberg :.
| Oil painting in USA | Bagatelle, Rosary, 1920 | EMILE VERNON-FILLE AU CITRONNIER | Attributed to Giuseppe Zais--River Landscape with Two Mendicants and Other Figures | CORNELIS DE VOS-PORTRAIT OF A LADY | John Constable (85) | Alexis Simon Belle-Portrait of Mariana Victoria of Spain | Worthington Whittredge-Kampf vor der Burg | Anthony Van Dyck-Portrat der Konigin Henrietta Maria, mit Zwerg Sir Jeffrey Hudson | Edouard Vuillard-The woman | Master of Hoogstraeten-Adoration of the Magi |

I can't find my painting and want a custom painting,
Click Here!

 


CONTACT US
Contact us!

Hang Your Painting On Wall Now!(Without Frame)   Buy Framed Oil Painting   Email

johan gustaf sandberg