Here are some other ulrica fredrica pasch's oil paintings.
Buy Only Oil Painting.

All ulrica fredrica pasch's Paintings.

ulrica fredrica pasch

gosse i svenska drakten. 1779, olja på duk 77x62cm se

Oil Painting ID::. 68604   Terms & Conditions
Oil Painting Reproductions We Have Painted.

How to stretch your painting?

Toll Free: 1-626-377-9367.      For special & big size, please click here.

Here you order HAND-PAINTED oil painting on canvas!
ulrica fredrica pasch, ulrica fredrica pasch
Would you like old masters work for your portrait? Click here!
100% hand painted oil painting
ulrica fredrica pasch Oil Paintings

Can I Get A Price For This Painting? Click & Ask!

 


Here are some oil paintings we have painted!ulrica fredrica pasch:

Ulrika Fredrika Pasch, född 10 juli 1735 i Stockholm, död 2 april 1796, var en svensk konstnär. Hon var dotter till konstnären Lorens Pasch d.ä. och Anna Helena Beckamn, syster till konstnären Lorens Pasch d.y. och brorsdotter till konstnären Johan Pasch. Ulrika Pasch började måla 1756 men hade tidigt tillsammans med sin bror fått undervisning av fadern. Hon blev hushållerska åt en släkting, men målade på fritiden. Under en tioårsperiod försörjde hon sin pappa och syster som professionell porträttmålare i Stockholm innan hennes bror återvände från sina studier utomlands 1766, då de började arbeta tillsammans. Deras samarbete beskrivs som harmoniskt och de valdes båda in i konstakademien 1773. Hon var inte den första kvinnan som valdes in i akademin, men hon var den första kvinnliga yrkeskonstnären som blev vald. Hon ska ha målat detaljerna på broderns tavlor, som klädesdetaljer och liknande. Ulrika hade en framgångsrik karriär och målade ofta porträtt av kungafamiljen och hovet. Hon ansökte dock upprepade gånger förgäves för en pension. Systern Helena Lovisa (1744-96) hushållade åt sina syskon. Trots att det sägs att hon själv var en ödmjuk person som aldrig framhävde sitt arbete, så är hon en av få kända självförsörjande kvinnliga yrkeskonstnärer i Skandinavien före artonhundratalet. china oil painting ulrica fredrica pasch ulrica fredrica pasch

Related Paintings to ulrica fredrica pasch :.
| Oil painting in USA | John Constable150 | PIERRE-AUGUSTE RENOIR-NATURE MORTE AUX CITRONS ET AUX HUITRES | Edward Burne-Jones (051) | Venne, Adriaen Pietersz. van de -- Het vertrek van een hoogwaardigheidsbekleder uit Middelburg, 1615 | Woman on a Path by a Cottage, 1882 | unknow artist-Still life floral, all kinds of reality flowers oil painting 82 | unknow artist-Sheep 159 | MOLA, Pier Francesco-St Peter Freed from Prison dh | Piero di Cosimo-Perseus Frees Andromeda | unknow artist-niccolo och maffeo polo forbereder sig for resan |

I can't find my painting and want a custom painting,
Click Here!

 


CONTACT US
Contact us!

Hang Your Painting On Wall Now!(Without Frame)   Buy Framed Oil Painting   Email

ulrica fredrica pasch