China Wholesale Oil Painting Reproductions No Minimum!

All johan gustaf sandberg Oil Paintings


 
 
johan gustaf sandberg konstakademiens modellskola oil painting reproduction


konstakademiens modellskola
ca 1830. uppsala universitets konstsamlingar se
new22/johan gustaf sandberg-756774.jpgPainting ID::  64722
 

 

 
   
      

johan gustaf sandberg
  
Johan Gustaf Sandberg, född 1782, död 1854, var målare; han var professor i teckning vid Konstakademien från 1828, och direktör där 1845?C1853. Sandberg ägnade sig främst åt historiemåleri, med motiv ur nordisk mytologi och svensk historia. Hans främsta verk inom detta område är kalkmålningarna över Gustav Vasa i Uppsala domkyrka. Han målade också en mängd porträtt. Sandberg blev 1794 elev i konstakademins principskola och 1801 i antikskolan, lärde samtidigt musik och klaverspelning och tjänade pengar genom lektioner och genom arbete på kungliga teaterns dekorationsmålarverkstad. Under den följande tiden slöt han sig till den opposition mot akademin, som hade sin medelpunkt i "Sällskapet för konststudium". Tvisten med akademin lade sig snart, Sandberg valdes till ledamot 1821 och blev ordinarie professor 1828. Däremot hade han aldrig tillfälle att göra den för äldre tiders konstnärer obligatoriska studieresan till södern. Han utförde teckningarna till praktverket "Ett år i Sverige" (1827 -35) med bilderna graverade under Christian Didrik Forssells ledning och texten skriven av Anders Abraham Grafström. Under upprepade sommarvistelser på Säfstaholms slott målade Sandberg folktyper och folkdräkter. Åtskilliga porträtt utförde Sandberg för det praktfulla "Galleri af utmärkta svenska lärde, vetenskapsidkare och konstnärer", som han utgav 1835?C42 (100 porträtt, litograferade av J. Cardon).
konstakademiens modellskola
ca 1830. uppsala universitets konstsamlingar se

Related Paintings to johan gustaf sandberg :.
| Clerck, Hendrik de -- Suzanna en de ouderlingen, 1590-1629 | Vincent van Gogh - Self-Portrait3 | Filippo Cretoni--Drawing of a Grotesque after a 16th-century Decorative Relief6 | John Singleton Copley - John Barrett, ca. 1758 | Sebastien Bourdon (1616-1671) -- Presentation in the Temple | | Still Life with Apples and Oranges (mk09) | Indian Sacrifice, Kaaterskill Falls and North South Lake | St Mary Magdalen | Still Life with Sewing Basket | Aurora Borealis |


        

 

 

 

CONTACT US
Contact us!