China Wholesale Oil Painting Reproductions No Minimum!

All johan gustaf sandberg Oil Paintings


 
 
johan gustaf sandberg king gustav vasa of sweden addressing men from dalarna in mora oil painting reproduction


king gustav vasa of sweden addressing men from dalarna in mora
mk247 1836,fresco ,uppsala domkyrka,sweden
new20/johan gustaf sandberg-325995.jpgPainting ID::  56212
 

 

 
   
      

All johan gustaf sandberg Oil Paintings


 
 
johan gustaf sandberg King Gustav Vasa of Sweden Addressing Men from Dalarna in Mora oil painting reproduction


King Gustav Vasa of Sweden Addressing Men from Dalarna in Mora
1836(1836) Olja på duk 48.5 X 73.5 cm (19.09 X 28.94 in)
new23/johan gustaf sandberg-844667.jpgPainting ID::  68672
 

 

 
   
      

johan gustaf sandberg
  
Johan Gustaf Sandberg, född 1782, död 1854, var målare; han var professor i teckning vid Konstakademien från 1828, och direktör där 1845?C1853. Sandberg ägnade sig främst åt historiemåleri, med motiv ur nordisk mytologi och svensk historia. Hans främsta verk inom detta område är kalkmålningarna över Gustav Vasa i Uppsala domkyrka. Han målade också en mängd porträtt. Sandberg blev 1794 elev i konstakademins principskola och 1801 i antikskolan, lärde samtidigt musik och klaverspelning och tjänade pengar genom lektioner och genom arbete på kungliga teaterns dekorationsmålarverkstad. Under den följande tiden slöt han sig till den opposition mot akademin, som hade sin medelpunkt i "Sällskapet för konststudium". Tvisten med akademin lade sig snart, Sandberg valdes till ledamot 1821 och blev ordinarie professor 1828. Däremot hade han aldrig tillfälle att göra den för äldre tiders konstnärer obligatoriska studieresan till södern. Han utförde teckningarna till praktverket "Ett år i Sverige" (1827 -35) med bilderna graverade under Christian Didrik Forssells ledning och texten skriven av Anders Abraham Grafström. Under upprepade sommarvistelser på Säfstaholms slott målade Sandberg folktyper och folkdräkter. Åtskilliga porträtt utförde Sandberg för det praktfulla "Galleri af utmärkta svenska lärde, vetenskapsidkare och konstnärer", som han utgav 1835?C42 (100 porträtt, litograferade av J. Cardon).
King Gustav Vasa of Sweden Addressing Men from Dalarna in Mora
1836(1836) Olja på duk 48.5 X 73.5 cm (19.09 X 28.94 in)

Related Paintings to johan gustaf sandberg :.
| Guido Reni (1575-1642) -- Annunciation | Claude Monet 157 | Joachim Patinir--The Penitence of Saint Jerome | Anders Zorn071 | Piero di Cosimo - A Satyr mourning over a Nymph | | Caius Marius Amid the Ruins of Carthage | Marine painting | Alexandra Struyskaya | Algerian Landscape:Wild Woman Ravine | Seaport at Sunrise |


        

 

 

 

CONTACT US
Contact us!