China Wholesale Oil Painting Reproductions No Minimum!

All broderna von wrights Oil Paintings


 
 
broderna von wrights notkraka oil painting reproduction


notkraka
1828, akvarell 20x25.6 se
new22/broderna von wrights-673446.jpgPainting ID::  65504
 

 

 
   
      

broderna von wrights
  
Dessa ornitologer, forskare, naturvetenskapliga illustratörer och konstnärer var födda i Haminanlaks nära Kuopio i Finland. I Stockholm i augusti 1828 påbörjade Magnus och Wilhelm von Wright bildverket Svenska Foglar, finansierat av greve Nils Bonde. Detta ornitologiska verk blev klart 1838 och ar en en samling pa178 litografier.
notkraka
1828, akvarell 20x25.6 se

Related Paintings to broderna von wrights :.
| John Constable198 | Philip Metcalfe by Pompeo Batoni | Filippo Cretoni--Drawing of a Grotesque after a 16th-century Decorative Relief6 | Battista di Maestro Gerio, Italian (active Pisa), documented 1418-1433 -- Enthroned Virgin and Child | Leonardo di ser Piero da Vinci107 | | The Mystic Marriage of St Catherine ar | Hurdy-Gurdy Player (mk08) | Cavalo morto | Dunes sdf | Madonna della Loggia |


        

 

 

 

CONTACT US
Contact us!