China Wholesale Oil Painting Reproductions No Minimum!

All broderna von wrights Oil Paintings


 
 
broderna von wrights koltrasthona oil painting reproduction


koltrasthona
1829, akvarell 20.1x25.8 se
new22/broderna von wrights-687946.jpgPainting ID::  65483
 

 

 
   
      

broderna von wrights
  
Dessa ornitologer, forskare, naturvetenskapliga illustratörer och konstnärer var födda i Haminanlaks nära Kuopio i Finland. I Stockholm i augusti 1828 påbörjade Magnus och Wilhelm von Wright bildverket Svenska Foglar, finansierat av greve Nils Bonde. Detta ornitologiska verk blev klart 1838 och ar en en samling pa178 litografier.
koltrasthona
1829, akvarell 20.1x25.8 se

Related Paintings to broderna von wrights :.
| Claude Lorrain - Heroic Landscape, 1655-1658 | Marion Harry Spielmann by John Henry Frederick Bacon | Camille Corot--View of Genzano | Jacopo Bassano il Vecchio (c.1510-1592) -- Animals Entering Noah Ark | Giovanni Pietro Rizzoli, known as Giampietrino - Dido, c. 1520 | | The Fury of Athamas | naked maja | Portrait of Philip V of Spain and Elisabeth Farnese | Still glides the stream, and shall for ever glide | Portrait of Joseph Fleuriau d'Armenonville |


        

 

 

 

CONTACT US
Contact us!