China Wholesale Oil Painting Reproductions No Minimum!

All broderna von wrights Oil Paintings


 
 
broderna von wrights fran skatudden oil painting reproduction


fran skatudden
magnus von wrighbt 1868, olja pa duk 37x55. konstmuseet i ateneum. se
new22/broderna von wrights-549859.jpgPainting ID::  65327
 

 

 
   
      

broderna von wrights
  
Dessa ornitologer, forskare, naturvetenskapliga illustratörer och konstnärer var födda i Haminanlaks nära Kuopio i Finland. I Stockholm i augusti 1828 påbörjade Magnus och Wilhelm von Wright bildverket Svenska Foglar, finansierat av greve Nils Bonde. Detta ornitologiska verk blev klart 1838 och ar en en samling pa178 litografier.
fran skatudden
magnus von wrighbt 1868, olja pa duk 37x55. konstmuseet i ateneum. se

Related Paintings to broderna von wrights :.
| Thomas Faed by Sir William Fettes Douglas | Giovanni Battista Tiepolo--The Battle of Vercellae | Brekelenkam, Quiringh Gerritsz. van -- De kleermakerswerkplaats, 1661 | John Everett Millais48 | Edgar Degas--A Jockey on His Horse | | Olympia | Portrait of Luise Hollandine, in fact Louise Maria, Pfalzgrafin bei Rhein | A Man and a Woman (mk19) | The Surrender of Breda (Las Lanzas) wr | The Le Cellier Triptych |


        

 

 

 

CONTACT US
Contact us!